ستارگان حرم (جلد 15, 17 و 21)
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ستارگان حرم, شرح حال عالمان و فرهیختگانی است که در خاک قم مدفون انند.