شیخ محمد خالصی زاده؛ روحانیت در مصاف با انگلیس
51 بازدید
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
آل خالصی از خاندانهای معروف و مبارز عراق است. شیخ محمد خالصی زاده فرزند آیت الله شیخ مهدی خالصی از شخصیتهای بانفوذ عراق است که به خاطر مبارزات بی امان با حکومت عراق به ایران تبعید و مدت بیست و هفت سال در ایران حضور داشت. این کتاب سیر زندگی او را به رشته تحریر درآورده است. این کتاب توسط دکتر عبدالمنعم به عربی ترجمه و در مصر به چاپ رسید.