شیخ محمود شلتوت؛ آیت شجاعت
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ محمود شلتوت, یکی از مشهورترین عالمان اهل سنت قرن حاضر است. او با فتوای مشهور خود مبنی بر جواز اقتدا به مذهب اهل بیت, فصل نوینی را در دانشگاه الازهر بنیان نهاد و گام بلندی در راه تقریب مذاهب اسلامی برداشت. این کتاب سیر زندگی اوست