جرایم و گناهان ریشه ای
43 بازدید
ناشر: نورالسجاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب به بررسی و تعریف گناهان کبیره ای که نقشی اساسی در پیدایش دیگر گناهان دارند پردااخته می شود گناهانی کلیدی و مهم همچون شرک به خدا, کفر, شراب, سازش در برابر دشمنان خدا, دروغ, حسد و... که هر کدام می توانند زمینه ساز بسیاری از گناهان باشند.