گلشن ابرار (جلد 4 , 5 , 6 , 7 و 8)
48 بازدید
ناشر: پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
گلشن ابرار, باغی است پر از باغهای سرسبز و خرم, زندگی نامه عالمان بزرگ و مشهور شیعه از کلینی تا خمینی تا کنون هشت جلد از این کتاب وزین به رشته تحریر درآمده است. این کتاب به صورت گروهی تهیه شده و 11 مقاله از این مجموعه را اینجانب نگاشته‌ام. اسامی مقالات چاپ شده اینجانب در گلشن ابرار: جلد 4: سید محمدمهدی بلادی بوشهری، مرزبان شریعت؛ سید محمدصادق بحرالعلوم، دریای صداقت؛ سید محمد صدر، اسوه شجاعت؛ جلد 5: سید محسن ا عرجی، آیت عروج؛ جلد 6: شیخ محمد خالصی زاده، اندیشمند مجاهد؛ سید مرتضی عسکری، مصلح بیدار؛ احمد جنتی، آموزگار صلابت؛ جلد 7: شیخ جعفر کاشف الغطاء، آیینه شریعت؛ سید مهدی حیدری، پیشوای جهاد؛ میرزا محمد آقازاده خراسانی، غیرت فقاهت؛ جلد 8: میرزا علی فلسفی