شیخ محمد غزالی؛ آیت اصلاح
41 بازدید
ناشر: مجمع تقریب مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ محمد غزالی از شخصیتهای معاصر کشور مصر است. او گامهای بلندی در راه تقریب مذاهب اسلامی برداشت. بیش از پنجاه جلد کتاب از او به یادگار مانده است. این کتاب سیر زندگی او را به رشته تحریر می کشد.