حارث اعور همدانی
74 بازدید
محل نشر: ماهنامنه فرهنگ کوثر/53
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حارث اعور, از یاران باوفای امام علی _ علیه السلام _ است. این مقاله درباره زندگی او نوشته شده است.